Nyt fra RHEs venner, august 2018

Kære medlemmer af RHEs Venner

I årets 2. nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til et enkelt tilbageblik, inden vi beretter om en række kommende begivenheder i foreningens og/eller højskolens regi. Allerførst dog en kommentar af mere praktisk karakter:

KONTINGENT

Vi må indrømme, at der mildt sagt har været visse tekniske vanskeligheder forbundet med indbetaling af de årlige 100 kroner. Vi kan nu meddele, at betalingsmodulet virker, således at man uden problemer kan indbetale kontingentet for 2018, hvis man endnu mangler at få dette ud af verden.

(Du skal bruge dit medlemsnummer, som du finder på medlemskortet, du tidligere har fået tilsendt).

Klik her og betal for 2018

Betalingen for næste år, 2019, forfalder den 1/3 2019 og kan ligeledes allerede nu indbetales via hjemmesiden.

Klik her og betal for 2019

SOMMERKURSER PÅ RØNDE HØJSKOLE

I løbet af en meget lang, tør og varm sommer har bestyrelsens medlemmer efter tur aflagt besøg på højskolens korte kurser. Om det så alene er en morgensamling, man deltager i – det er opløftende og inspirerende bare at snuse til atmosfæren, at fornemme gløden og engagementet hos lærere såvel som hos kursister.

STAFET FOR LIVET, 1. – 2. SEPT.

Vi minder igen om denne årligt tilbagevendende begivenhed. Man kan melde sig til, gerne på højskolens hold, hvis man ønsker at deltage og/eller støtte projektet med de 100 kroner, som det koster at være med på et hold. Som medlem af RHEs Venner kan man også ”nøjes” med at komme til formiddagskaffe ved højskolens telt 10.00-10.30 og efterfølgende deltage i fællessangen ved amfi-scenen 10.45-11.30.

Her kan du tilmelde dig højskolens hold.

LØVFALDSTUR, LØRDAG 27. OKT.

Løvfaldsturen den 27/10 er på grund af sygdom desværre blevet aflyst. Vi håber at kunne gennemføre turen i løbet af foråret. Besked om dette på hjemmeside og i nyhedsbrev.

SYNG, SPIS OG SNAK, 31. OKT. OG 21. NOV.

Rønde Højskole afvikler disse arrangementer parallelt med mange andre højskoler landet over. Vi spiser sammen, får en snak i gang – og runder aftenen af med fællessang fra Højskolesangbogen. Det koster 50 kr. per gang at deltage. Varighed fra 18.30 til cirka 21.00. Mere information i højre spalte herover.

SANGAFTEN, 17. JAN. 2019

Et arrangement, som gerne må udvikle sig en god tradition. Denne gang er det RHEs Venner, der inviterer til en hyggelig sammenkomst. Bænket med kaffe og kage i skolens musikhus tager vi hul på endnu en række af de gode højskolesange – og forsøger ydermere at kigge redaktørerne af en kommende 19. udgave af Højskolesangbogen over skulderen.

Det er gratis for alle at være med. Tidsrammen er 19.30-21.00.