RHE’s Venner afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 2. april 2019 klokken 20.30

NB: se under Begivenheder nærmere omtale af foredraget, der starter allerede klokken 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2) Vennekredsens bestyrelses beretning.

3) Orientering fra højskolen og efterskolen.

4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. Regnskabsåret går fra 1/3 til 28/2

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Indkomne forslag.

7) Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode.  På valg er Ulla Holmgaard og Steen Ehlers, der begge modtager genvalg

8) Valg af to revisorer

9) Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden ullaholmgaard@gmail.com  i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, altså senest tirsdag den 19. marts.

De indkomne forslag bliver offentliggjort her på hjemmesiden senest den 26. marts

Foredrag såvel som generalforsamling afvikles i foredragssalen på Rønde Høj- og Efterskole.

Venlig hilsen

RHE’s Venners bestyrelse