NYHEDSBREV FORÅR 2019 – BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN 2. APRIL

VENNEFORENINGENS AKTIVITETER I ÅRET, DER GIK

Den nye ”sæson” blev indledt med et spændende foredrag. Det var Simon Elsborg Nygaard, der umiddelbart efter generalforsamlingen i 2018 talte ud fra overskriften Bæredygtighed og væredygtighed.

For at vise flaget over for en større målgruppe end de højskoleelever, der er her i længere tid, har bestyrelsens medlemmer efter tur været forbi til en morgensang på de korte sommerkurser. Hvor herligt at opleve så mange børn og voksne have og skabe liv og glade dage på den skole, som vi bakker op om, så meget som vi kan.

I september blev det igen tid til Stafet for Livet i og omkring Byparken i Rønde. På samme måde, som dette arrangement er en årligt tilbagevendende begivenhed, håber vi at gøre en tradition ud af den times tid med fællessang, som RHEs Venner har stået for på og omkring amfi-scenen de seneste to år. Denne gang med deltagelse af en dejlig stor gruppe RHE-elever, der af hjertet sang for på de dejlige højskolesange.

Syng, spis og snak er et arrangement i højskolens regi, som RHEs Venner støtter og gerne deltager aktivt i.  Det bliver afviklet endnu en gang inden sommerferien onsdag den 22. maj. I samme åndedrag må vi erkende, at RHEs Venners ”eget” arrangement med kaffe, kage og fællessang i RHEs musikhus har haft svært ved at trække særligt mange deltagere til. Lige i år fik vi hård konkurrence af en puljekamp mellem Danmark og Norge ved VM i herrehåndbold, men alligevel: måske er, om man så må sige, markedet mættet med den type arrangementer, når Syng, spis og snak i forvejen afvikles fire gange i løbet af en sæson.

AKTIVITETER I DEN KOMMENDE TID

Det er lykkedes os at få et par gode aftaler i stand med tidligere højskolelærer Gunnar Birkelund. Han kan om nogen stå kvalificeret i spidsen for en vandretur i de unikke landskaber, der jo er omkring Rønde. Første gang bliver torsdag den 2. maj. Her går turen ad Kaløstien, mens der den 18. september er aftalt en høstvandring.

Vi arbejder selvsagt på også i år at lade RHEs Venner repræsentere ved Stafet for Livet, med fælles højskolesang, søndag den 8. september.

BESTYRELSENS ARBEJDE I ØVRIGT

Som det ser ud lige nu, er der tre vakante pladser i bestyrelsen, da Henning Sørensen i den forløbne periode desværre måtte trække sig. Derfor håber vi, at andre på den kommende generalforsamling vil træde til og således yde deres indsats til gavn for højskolen og efterskolen. Desuden har vi udarbejdet et forslag til ændring af foreningens vedtægter, således at det fremover vil være muligt også i løbet af en valgperiode at supplere med ét eller flere ”manglende” bestyrelsesmedlemmer.

Endelig skal det selvfølgelig (stadig) være muligt for alle medlemmer af RHEs Venner at komme med forslag til aktiviteter og idéer til nye fokusområder. Vi håber, at et par tiltag i løbet af generalforsamlingen vil skabe det rette forum til få flest mulige i tale om netop dette.

OG så må vi – på baggrund af hvad vi den ene gang efter den anden hører fra medlemmer – konstatere, at der forsat er problemer med kommunikationen i RHEs Venner: nogle modtager ikke mails fra foreningen, andre kan ikke få betalt kontingent og derved opretholde i deres medlemskab. Vi kan forsikre alle om, at der fra bestyrelsens såvel som fra skoleadministrationens side fortsat arbejdes på at fjerne disse knaster, der kun er til frustration for alle parter. Det er dog vigtigt, at du selv henvender dig enten til formanden eller til skolens administration, hvis du ikke hører fra os eller ikke kan betale kontingent.

Vi har i årets løb gang på gang oplevet, i ord såvel som i handling, at Rønde Højskole og Rønde Efterskole har plads i manges hjerter. Vi vil, på skolernes samt på egne vegne sige tusind tak for al hjælp, deltagelse og interesse. Dette gælder i år ikke mindst i forbindelse med den ulyksalige brand, som mange gode kræfter heldigvis gjorde – og fortsat gør – deres til, at alle kommer bedst muligt ud på den anden side af.

Vi ser frem til at se mange medlemmer til foredrag og generalforsamling, tirsdag den 2. april 2019. Begge dele bliver afviklet i foredragssalen på Rønde Højskole og Efterskole.

Foredrag klokken 19.00 – 20.15: Verdens vigtigste plan

Verden gemmer på mange store, vigtige nyheder. Menneskeheden lever længere og bedre end før. Faktisk går det meget bedre, end vi tror. Det vil direktøren for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen, indlede sit foredrag med.

Efter en forfriskning følger generalforsamlingen, med start klokken 20.30.


0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *