NYHEDSBREV OG BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Kære medlem af RHE’s Venner

Forhåbentlig får det snart en ende med den kraftige blæst og den megen regn, som vi på det seneste har måttet stå igennem. Mens vi venter på lysere tider, er der hermed lidt nyt fra foreningen: omtale af et par spændende arrangementer samt indkaldelse til generalforsamling og den tilhørende beretning.

3. MARTS 2020, 19.30 – 22.00: MØD INTERNATIONALE ELEVER PÅ RØNDE HØJSKOLE

Ung i Rønde – fra Japan, Albanien, USA og England.

Kom til en spændende aften i selskab med de internationale elever på Højskolen. De vil fortælle om sig selv og deres land. Lærer Kirsten Petersen fortæller om undervisningen, og Karen Andreasen fortæller om at være besøgsfamilie. Der bydes på kaffe og ”internationale” kager, som de unge har bagt.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

RHE’s Venner afholder ordinær generalforsamling klokken 20.30. Ny dato følger

NB: se nederst den nærmere omtale af sangforedraget, der starter klokken 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2 Vennekredsens bestyrelses beretning (se den skriftlige udgave herunder)

3 Orientering fra højskolen og efterskolen.

4 Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (fra 1/3 til 29/2)

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode.

På valg er Inge Thomsen og Karen Andreasen. De modtager begge genvalg

Valg af to revisorer

Indkomne forslag skal være formanden ullaholmgaard@gmail.com  i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen

De indkomne forslag bliver offentliggjort her på hjemmesiden

Sangforedrag såvel som generalforsamling afvikles i musikhuset på RHE.

BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Den nye “sæson” blev også denne gang indledt med et spændende fordrag. Det var Thomas Rqvn-Pedersen, der umiddelbart inden generalforsamlingen i 2019 fortalte om Verdens Bedste nyheder og netop fik understreget, hvor vigtigt det er, også at fortælle de gode historier om Verdens tilstand.

VENNEFORENINGENS AKTIVITETER

Forårsvandretur og Høstvandring – disse to overskrifter dækkede over et par herlige ture ud i det blå (og grå), hvor vi i maj, henholdsvis september under Gunnar Birkelunds kyndige ledelse kom vidt omkring – geografisk, geologisk, botanisk – i de dejlige landskaber, som Rønde Højskole og Rønde Efterskole jo har liggende lige uden for døren.

Vi er i øvrigt så heldige allerede nu at have endnu en aftale i hus med Gunnar. Den 12. maj samles vi på ny og går sammen mod sommer.

I september blev det igen tid til Stafet for Livet i og omkring Byparken i Rønde. På samme måde, som dette arrangement er en årligt tilbagevendende begivenhed, håber RHEs Venner på hvert år fortsat at kunne bidrage med et sangindslag af omkring en times varighed. Måske skal det fremover ligge på et andet tidspunkt og afvikles et andet sted end ved amfi-scenen – og med et indhold, der kunne tale mere til skolernes elever, end de mere traditionelle højskolesange hidtil har kunnet det.

RHE’s Venner vil for hvert nyt højskolehold gerne bistå med at etablere besøgsfamilier for de udenlandske elever. Tiltaget blev introduceret ved et første møde den 11. september; i dette forår lyder startskuddet den 4. marts, hvor alle interesserede inviteres til at møde internationale elever på Rønde Højskole.  De unge er interesserede i at lære danskere at kende og opleve hverdagslivet i en dansk familie. Familierne kan invitere de unge på besøg i hjemmet, tage på tur med dem eller etablere kontakter til arbejdspladser, skoler, plejehjem eller lignende.

Syng, spis og snak er blevet en del af højskolens tradition, som RHEs Venner støtter og gerne deltager aktivt i. I efteråret havde det senest afviklede arrangement i anledning af folkehøjskolens 175-års jubilæum et særligt indhold. I skrivende stund kan vi inden sommerferien se frem til endnu to ”runder”.

En mørk torsdag i oktober var der heldigvis mange, fra RHE’s Venner såvel som fra højskoleholdet, der havde fundet vej til skolernes foredragssal. Her berettede et par yderst sympatiske og entusiastiske unge mænd nemlig om deres vilde og vellykkede forsøg på som de første nogensinde at bestige den norske tinde Galdhøpiggen sammen med en kammerat i kørestol. Venneforeningen vil i samarbejde med RHE fortsat arbejde for at kunne tilbyde spændende foredrag af høj kvalitet.

Et par dage senere, da vi nåede ind i Spil dansk-ugen, var Morten Kjær på scenen med egne sange. Det blev en stemningsfuld og hyggelig aften, igen godt besøgt, med mange nye ansigter.

På den første søndag i adventstiden afviklede RHEs venner et eftermiddagsarrangement med det enkle formål i godt, hyggeligt og bredest muligt selskab at synge adventstidens mange gode sange og salmer – kendte såvel som mindre kendte. Uagtet at deltagerne kunne tælles på én hånd, blev det særdeles hyggeligt. Sangglæden var tydelig; de hjemmebagte boller var sammen med kakao og flødeskum yderligere hits den eftermiddag.

BESTYRELSENS ARBEJDE I ØVRIGT

Som det efterhånden har set ud i et stykke tid, er der tre vakante pladser i bestyrelsen. Derfor håber vi på, at flere end de nuværende fire medlemmer har lyst til at melde sig og bidrage med nye initiativer til gavn for foreningens arbejde og opbakning af skolerne.

Endelig skal det selvfølgelig stadig være muligt for alle medlemmer af RHEs Venner at komme med forslag til aktiviteter og idéer til nye fokusområder. Dette kan ske på selve generalforsamlingen, ved en opringning eller når vi i øvrigt mødes.

Vi ser frem til at møde mange medlemmer til:

Sangforedrag og generalforsamling. Ny dato følger

19.00 – 20.15:

Erling Lindgren – komponist, organist, kordirigent – motiverer sine favoritsange fra Højskolesangbogen og spiller til fællessangen.

20.15 – 20.30:

Kaffe

20.30: 

Generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

Foredrag såvel som generalforsamling afvikles i musikhuset på RHE

Venlig hilsen

RHE’s Venners bestyrelse

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *