Nyhedsbrev sensommeren 2020. Generalforsamling

Coronaen trækker stadig sine lange og dybe spor, også i vores måder at være RHE’s Venner på. Under iagttagelse af gældende sikkerhedsforanstaltninger kan det dog efterhånden lade sig gøre at afvikle visse arrangementer, ligesom vi nu har lagt os fast på en dato for og et forløb af den udskudte generalforsamling.

Forny dit medlemsskab 2021 hvis du ikke allerede har gjort det. Klik her.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Mandag den 26. oktober

RHE’s Venner afholder generalforsamling, mandag den 26. oktober 2020 kl. 17.00 – 18.00

NB: se nederst i nyhedsbrevet omtalen af det efterfølgende sprogshow med Michael Ejstrup

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2 Vennekredsens bestyrelses beretning (se den skriftlige udgave herunder)

3 Orientering fra højskolen og efterskolen.

4 Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (fra 1/3 til 29/2)

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Indkomne forslag.

7 Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode.

På valg er Inge Thomsen og Karen Andreasen. De modtager begge genvalg

8 Valg af to revisorer

9 Eventuelt

Generalforsamling afsluttes med (udendørs) afsyngning af ”Nu står der skum fra bølgetop” (DDS, nummer 731). Tekst: Lars Busk Sørensen. Melodi: Henning Wellejus.

1. Nu står der skum fra bølgetop,                            2. Nu haster skyerne forbi,

og blæsten river ned og op,                                      og modne æbler falder i

hvad Gud en sommer skabte.                                   oktobermørke haver.

Nu kan alene kærlighed                                             Gud lukker årets gyldne ring,

forhindre, at vi synker ned                                        og sindet samler sig omkring

i bitterhed fortabte.                                                   de lyse nætters gaver.

3. Gud, lær os før din vinters gru                              4. Her mellem modenhed og død

som æblerne, der falder nu,                                     velsign os med den sidste glød

at slippe alt vort eget.                                                af jordens lyse sommer,

Din Søn var her og viste os,                                       og bryd så sindets frøskal ned,

at døden intet finder hos                                           så alt i os er kærlighed

den, som har elsket meget                                        den nat, da kulden kommer.

Indkomne forslag skal være formanden ullaholmgaard@gmail.com  i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, altså senest mandag den 12. oktober. De indkomne forslag bliver offentliggjort på hjemmesiden senest den 19. oktober Generalforsamlingen afvikles i sportscaféen (Hal 2) på RHE.

Tilmelding nødvendig. https://rhesvenner.dk/tilmelding-til-generalforsamling-2020/

BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Måske vil man kunne genkende nedenstående. Beretningen blev oprindeligt skrevet i foråret – af gode grunde har vi ikke noget ud over småjusteringer at tilføje.

VENNEFORENINGENS AKTIVITETER

Den nye ”sæson” blev også denne gang indledt med et spændende foredrag. Det var Thomas Ravn-Pedersen, der umiddelbart inden generalforsamlingen i 2019 fortalte om Verdens Bedste Nyheder og netop fik understreget, hvor vigtigt det er, også at fortælle de gode historier om Verdens tilstand.

Forårsvandretur og Høstvandring – disse to overskrifter dækkede over et par herlige ture ud i det blå (og grå), hvor vi i maj, henholdsvis september under Gunnar Birkelunds kyndige ledelse kom vidt omkring – geografisk, geologisk, botanisk – i de dejlige landskaber, som Rønde Højskole og Rønde Efterskole jo har liggende lige uden for døren.

Vi er i øvrigt så heldige allerede nu at have endnu en aftale i hus med Gunnar. Den 12. maj samles vi på ny og går sammen mod sommer.

I september blev det igen tid til Stafet for Livet i og omkring Byparken i Rønde. På samme måde, som dette arrangement er en årligt tilbagevendende begivenhed, håber RHEs Venner på hvert år fortsat at kunne bidrage med et sangindslag af omkring en times varighed. Måske skal det fremover ligge på et andet tidspunkt og afvikles et andet sted end ved amfi-scenen – og med et indhold, der kunne tale mere til skolernes elever, end de mere traditionelle højskolesange hidtil har kunnet det.

RHE’s Venner vil for hvert nyt højskolehold gerne bistå med at etablere besøgsfamilier for de udenlandske elever. Tiltaget blev introduceret ved et første møde den 11. september; i dette forår lød startskuddet den 4. marts, hvor alle interesserede blev inviteret til at møde internationale elever på Rønde Højskole.  De unge er interesserede i at lære danskere at kende og opleve hverdagslivet i en dansk familie. Familierne kan invitere de unge på besøg i hjemmet, tage på tur med dem eller etablere kontakter til arbejdspladser, skoler, plejehjem eller lignende.

Syng, spis og snak er blevet en del af højskolens tradition, som RHEs Venner støtter og gerne deltager aktivt i. I efteråret havde arrangementet i anledning af folkehøjskolens 175-års jubilæum et særligt indhold. I skrivende stund kan vi i efterårssæsonen 2020 se frem til endnu to ”runder”, nemlig den 29. september, henholdsvis den 19. november

En mørk torsdag i oktober var der heldigvis mange, fra RHE’s Venner såvel som fra højskoleholdet, der havde fundet vej til skolernes foredragssal. Her berettede et par yderst sympatiske og entusiastiske unge mænd nemlig om deres vilde og vellykkede forsøg på som de første nogensinde at bestige den norske tinde Galdhøpiggen sammen med en kammerat i kørestol. Venneforeningen vil i samarbejde med RHE fortsat arbejde for at kunne tilbyde spændende foredrag af høj kvalitet.

Et par dage senere, da vi nåede ind i Spil dansk-ugen, var Morten Kjær på scenen med egne sange. Det blev en stemningsfuld og hyggelig aften, igen godt besøgt, med mange nye ansigter.

På den første søndag i adventstiden afviklede RHE’s venner et eftermiddags-arrangement med det enkle formål i godt, hyggeligt og bredest muligt selskab at synge adventstidens mange gode sange og salmer – kendte såvel som mindre kendte. Uagtet at deltagerne kunne tælles på én hånd, blev det særdeles hyggeligt. Sangglæden var tydelig; de hjemmebagte boller var sammen med kakao og flødeskum yderligere hits den eftermiddag.

BESTYRELSENS ARBEJDE I ØVRIGT

Som det efterhånden har set ud i et stykke tid, er der tre vakante pladser i bestyrelsen. Derfor håber vi på, at flere end de nuværende fire medlemmer har lyst til at melde sig og bidrage med nye initiativer til gavn for foreningens arbejde og opbakning af skolerne.

Endelig skal det selvfølgelig stadig være muligt for alle medlemmer af RHE’s Venner at komme med forslag til aktiviteter og idéer til nye fokusområder. Dette kan ske på selve generalforsamlingen, ved en opringning eller når vi i øvrigt mødes.

Vi ser frem til at møde mange medlemmer til:

Generalforsamling med efterfølgende sprogshow ved Michael Ejstrup

Mandag den 26. oktober

17.00 – 18.00

Generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

18.00 – 18.30

Der serveres kaffe, vand og sandwich

19.00

Oplev Michael Ejstrups sprogshow, der stiller skarpt på de mange måder, vi taler på.

Nogle benytter rigsdansk, andre dialekt. Nogle taler ghettodansk, andre gammeldansk. Nogle har accent, andre ikke. Nogle bruger bandeord, andre slang og en tredje får sagt meget med få ord. Vores talte sprog er tæt forbundet med, hvem vi er. Som individ og som fællesskab. Men vores forskellige måder at tale dansk bidrager også til misforståelser, fordomme og kritik. Det vil sprogforskeren Michael Ejstrup stille skarpt på denne aften.

Arrangeret i samarbejde med Rønde Højskole.

Generalforsamlingen afvikles i Sportscaféen (Hal 2) på RHE.

HUSK tilmelding https://rhesvenner.dk/tilmelding-til-generalforsamling-2020/

Michael Ejstrups sprogshow afvikles i Hal 1, ligeledes på Skolevej 2.

Særskilt tilmelding kan foretages på

https://syddjursbibliotek.dk/arrangementer/foredrag-debat/som-man-siger

NB: Der er til RHE’s Venner forud reserveret 10 billetter – til de hurtige 🙂

Skriv til ullaholmgaard@gmail.com hvis du ønsker en af de ti billetter. De uddeles efter først-til-mølle og efterfølgende afhentes i administrationen på Rønde Højskole og Efterskole

Venlig hilsen

RHE’s Venners bestyrelse

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *