NYHEDSBREV, SOMMER 2021

Bestyrelsen har vurderet, at en længe udsat generalforsamling nu kan – og skal – afvikles. I dette korte nyhedsbrev følger derfor indkaldelsen samt bestyrelsens beretning.

GENERALFORSAMLING I RHE’s VENNER

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afvikles på RHE, i skolernes musikhus (P-pladsen)

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2 Vennekredsens bestyrelses beretning.

3 Orientering fra højskolen og efterskolen.

4 Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (fra 1/3 til 28/2)

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne sendes til ullaholmgaard@gmail.com senest den 22. juni

7 Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode.

På valg er Ulla Holmgard og Steen Ehlers. Ingen af de to modtager genvalg

8 Valg af to revisorer

9 Eventuelt

RHE’s Venners bestyrelses beretning, 2020-2021

Tiden siden den forrige generalforsamling i oktober har i den grad været præget af den corona-nedlukning, som også resten af samfundet har måttet døje med. En tilbagevendende oplevelse har været planlægning – med forbehold – af arrangementer og begivenheder, som så alligevel ikke lod sig gennemføre inden for restriktionernes rammer.

Som man har kunnet læse på foreningens hjemmeside og diverse Facebook-opslag, havde bestyrelsen forsigtigt kalkuleret med, at et foredrag om senior-interrail ved Anette Gammelgård måske kunne komme på tale – og ligeså et arrangement centreret om den nye højskolesangbog, så vi endelig kunne komme til at synge en fælles sang igen. Begge dele har som bekendt måttet sættes på ”pause”; men tanken om ved først givne lejlighed at føre sådanne planer ud i livet er altså på ingen måde opgivet.

Vi håber inderligt, at et mere normalt aktivitetsniveau kan sættes i gang og opretholdes fra umiddelbart efter sommerferien.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for RHE’s Venner

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *