Generalforsamling afholdt – ny bestyrelse valgt

D. 29. juni afholdt RHE’s Venner generalforsamling. Det skete “i skyggen” af corona-krisen, der desværre har haft som konsekvens, at foreningen har ligget næsten stille det seneste år.
I takt med afviklingen af de sidste restriktioner er samfundet nu på vej mod normalisering, og det betyder, at vi kan genoptage vores aktiviteter. I efteråret er foreløbig to arrangementer programsat.
På generalforsamlingen trådte Ulla Holmgaard og Steen Ehlers ud af bestyrelsen. I stedet valgtes fire nye medlemmer, så vi nu er en fuldtallig bestyrelse på 7.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:
Karen Andreasen

Næstformand:
Henrik Vinther

Kasserer:
Inge Thomsen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Jane Christiansen,
Pia Rossen,
Lisbeth Laursen,
Trine Oppfeldt Mathiassen,