Indlæg af steen.ehlers

NYHEDSBREV, SOMMER 2021

Bestyrelsen har vurderet, at en længe udsat generalforsamling nu kan – og skal – afvikles. I dette korte nyhedsbrev følger derfor indkaldelsen samt bestyrelsens beretning. GENERALFORSAMLING I RHE’s VENNER Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.00 Generalforsamlingen afvikles på RHE, i skolernes musikhus (P-pladsen) Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1 Valg af dirigent, referent og […]

Nyhedsbrev sensommeren 2020. Generalforsamling

Coronaen trækker stadig sine lange og dybe spor, også i vores måder at være RHE’s Venner på. Under iagttagelse af gældende sikkerhedsforanstaltninger kan det dog efterhånden lade sig gøre at afvikle visse arrangementer, ligesom vi nu har lagt os fast på en dato for og et forløb af den udskudte generalforsamling. Forny dit medlemsskab 2021 […]

VI ER STADIG VENNER

– og dét i særlig grad med Rønde Højskole og Efterskole. De seneste måneders corona-nedlukning har bare betydet, at vores aktiviteter har været på stand-by på samme måde, som det har været tilfældet mange andre steder i samfundet. Først og fremmest har vi måttet udskyde generalforsamlingen med planlagt afvikling i april; foreningens bestyrelse arbejder lige […]

NYHEDSBREV OG BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Kære medlem af RHE’s Venner Forhåbentlig får det snart en ende med den kraftige blæst og den megen regn, som vi på det seneste har måttet stå igennem. Mens vi venter på lysere tider, er der hermed lidt nyt fra foreningen: omtale af et par spændende arrangementer samt indkaldelse til generalforsamling og den tilhørende beretning. […]

Efteråret 2019

Efter et yderst velbesøgt og meget givende foredrag om Riis-ekspeditionen torsdag den 23. oktober vender vi nu, på tærsklen til årets mørkeste og koldeste tid, blikket mod nogle af de andre spændende arrangementer og tiltag, som man kan også være en del af på Rønde Højskole og Rønde Efterskole. Besøgsfamilier for udenlandske elever på Rønde […]

Generalforsamling 2019

Aftenen blev indledt med et spændende og tankevækkende foredrag ved Thomas Ravn-Pedersen, der er direktør for Verdens Bedste Nyheder. Ved selve generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen løst og fast om foreningens aktiviteter i det forgangne år. Der blev ”fra salen” spurgt, om RHE’s Venner kunne gøre en særlig indsats for de højskole- og efterskoleelever, der specielt har […]

Tilføjelse til vedtægter

Ved generalforsamlingen den 2. april 2019 vil bestyrelsen i RHEs Venner foreslå følgende tilføjelse til § 7 i foreningens vedtægter: Den til enhver tid siddende bestyrelse kan undervejs i en valgperiode supplere sig med én eller flere personer, op til i alt 7 bestyrelses-medlemmer. Således indsup-plerede medlemmer er under alle omstændigheder på valg ved førstkommende […]