Generalforsamling 2019

Aftenen blev indledt med et spændende og tankevækkende foredrag ved Thomas Ravn-Pedersen, der er direktør for Verdens Bedste Nyheder.

Ved selve generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen løst og fast om foreningens aktiviteter i det forgangne år. Der blev ”fra salen” spurgt, om RHE’s Venner kunne gøre en særlig indsats for de højskole- og efterskoleelever, der specielt har hjælp behov.

En vedtægtsændring, om muligheden for indsupplering af bestyrelsesmedlemmer undervejs i en valgperiode, blev vedtaget.

Et fuldstændigt referat af generalforsamlingen er sendt ud til alle medlemmer af RHE’s Venner.