Bestyrelse

Formand:

Ulla Holmgaard, ullaholmgaard@gmail.com, tlf. 21907143.

Næstformand/sekretær

Steen Ehlers, steen.ehlers@webspeed.dk, tlf. 41585070.

Kasserer

Inge Thomsen, signeingeborgthomsen@gmail.com, tlf. 23111330.

Øvrige medlemmer

Karen Andreasen, karen.n.andreasen@gmail.com, tlf. 60881694.