Referat af generalforsamling i RHE’s venner 12. april 2023 i Kultursalen på Rønde Højskole.

Ca. 20 var mødt frem til generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent: Viggo Noe. Valg af referent: Else Marie Høgsberg.
  2. Formand Karen Andreasens beretning:

Bestyrelsen i RHE’s Venner har i det seneste år afholdt 7 konstruktive bestyrelsesmøder.

Vi havde ved udgangen af regnskabsåret 86 medlemmer. Vi håber alle har gentegnet medlemskab og at flere kommer til.

Vi kan se tilbage på et meget begivenhedsrigt år med mange arrangementer såvel i eget regi, som sammen med Rønde Højskole og Efterskole.

19.4.22 Højskolelærer Sigrid Nielsen holdt foredrag om Røndes vilde haver. Først med forslag til hvad man kan gøre for at få mere Liv i haven og dernæst en tur rundt på området for at se de tiltag med bl.a. striber af vilde blomster, som Sigrid har indført.

2.5.22 var der generalforsamling og forinden et foredrag af lærere og elever om efterskolens årlige tur til Kirgisistan. Imponerende projekt som aftvinger sig dyb respekt for både lærernes vedholdenhed og de unge efterskoleelevers evne til at begå sig blandt og hjælpe børnehjemsbørn i Kirgisistan.

6.5.22 Holdt Rønde Højskole og Efterskole 125 års jubilæum. Det var en festlig dag med taler, sange og samvær. Både Højskolen og Efterskolen har fuldt hus og fungerer fint, så der er grund til at glæde sig til mange kommende jubilæer.

Hen over sommerferien lykkedes det RHEs venner at samle 21.000 kr ind til 2 ukrainske elevers højskoleophold og lommepenge.

Bidragyderne var helt lokale foreninger: Rønde Rotary, Lions Rønde, Rønde Distriktsråd og Rønde Handel. Stor tak for det.

7.9. 22 var der inviteret til møde for de internationale elever og lokale, der har tid og lyst til at være kontakt/besøgspersoner. 

29.9.22 fik vi historien om Rønde Højskole og Efterskoles 125 årige historie. Henrik Vinther havde skrevet jubilæumsbogen, der udkom den 6.5. og alle fik nu lejlighed til at høre udvalgte og spændende forløb og episoder i den lange historie. Bogen kan stadig fås for 129 kr.

2.10.22 Havde vi endnu en inspirationsaften i serien Bæredygtighed, som er et af de temaer vi i RHEs venner prioriterer.

Denne gang var temaet: Upcycling. Gør tøjet i klædeskabet nyt med enkle greb. Mette Weissbjerg viste mange eksempler på, hvordan man kunne forny garderoben eller lade f.eks. gammelt arvebroderi komme til ære og værdighed i nye anvendelsesformer. Spændende og vedkommende. Desværre var der ikke tilmeldinger nok til to kursusaftner, hvor kursisterne kunne medbringe og forandre tøj mm. 

11.10.22 inviterede RHE og RHEs venner vores medlemmer og de foreninger, der havde sponseret ukrainske elevers ophold, til foredrag af de internationale elever.

Især var de to ukrainske pigers beretning gribende. De viste billeder og film fra Kiev før krigen og fra den dag før foredraget den 10.10. da bomberne havde regnet ned over Kiev. Bl.a. stod Universitetet, hvor pigerne havde gået, sønderbombet tilbage. 

29.11.22 sluttede Kim Toksverd Hansen året af med endnu engang en fin aften med Adventssange. Igen fik vi lært et par nye udover de gammelkendte i Højskolesangbogen.

2023 begyndte med et foredrag den 8.2. af Luise Dupont om Biernes Fascinerende verden. Få ved så meget om bier som Luise Dupont, der forsker i bier på Århus Universitet og har udgivet Bier i serien Tænkepauser. Spændende aften, hvor vi fik gennemgået forskellige biarter, biernes gavn og behov, trusler mod bierne og den almindelige haveejers mulighed for at hjælpe bierne med levesteder og føde. Endnu et vægtigt foredrag i serien: Bæredygtighed.

7.3.23 Iben Krogsdal, der bl.a. er sang- og salmedigter holdt foredrag med titlen: De mislykkede guder.

Om tidens tendens til at fortælle – især unge – at de kan hvad de vil og at de kan blive til lige det, de har lyst til. Det stresser både unge og voksne og Iben Krogsdal mener, vi i stedet skal se ud over egen næsetip og spørge, hvor og hvem vi kan gøre noget for i dag. Vi skal holde op med at søge at blive berømte, men finde glæden i ”Et jævnt og muntert virksomt liv på jord”. I aftenens løb var der fællessang med sange dels med tekst af Iben Krogsdal dels fra Højskolesangen, som tidligere højskolelærer Kim Toksverd spillede til. 

Bestyrelsen er i øjeblikket i samarbejde med skolerne ved at lægge sidste hånd på arrangementer i efteråret. 

Vi synes selv vi har spændende nye ting på programmet. Men vi tager gerne imod forslag og ønsker til kommende foredrag ell aktiviteter. Også gerne i serien Bæredygtighed. 

Vi udvikler til stadighed på, hvordan vi bedst muligt kan bakke op om Rønde Højskole og Efterskole, og samtidig give lokalområdets borgere mulighed for at deltage i arrangementer og blive bekendt med livet på skolerne. Den store tilslutning til Højskolens: Syng, spis og snak viser en stor interesse fra lokalområdet for skolerne.

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt arbejde i det forløbne år. Desværre må vi tage afsked med Lisbeth Laursen og Jane Christiansen, der er på valg og ikke genopstiller, da de begge er flyttet til Randers i løbet af året. Tak for jeres indsats. En særlig tak til Jane, der bl.a. har gjort et meget stort arbejde i at få kontakten til de internationale elever løbet i gang og vist, hvordan det kan gøres.

Også en tak til efterskoleforstander Søren Sinnbeck og højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg for godt samarbejde og ikke mindst til Carsten Brix, der er vores daglige bindeled og samarbejdspartner mellem skolerne og RHEs venner. Der er altid styr på lokaler, opslag, kaffe mm, når Carsten har haft fingrene i det. Tak for det. 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

  1. Orientering fra højskolen og efterskolen.

Efterskoleforstander Søren Sinnbeck fortalte om efterskolens otte linjer, bl.a. om linjen Global Iværksætter, som for øjeblikket er i Kirgisistan. Som noget nyt etablerer skolen til efterårssemestret en ny linje for 10. klasse, Rønde Fri, som bliver et skoleår uden eksaminer for de 40 elever, som har meldt sig. I stedet for eksaminer arbejder eleverne med temaer, og en performance slutter skoleåret af.

Birgit Fuglsbjerg fortalte, at skolen har søgt Nordea Fonden om midler til bæredygtige investeringer, så man kan udbygge skolen inden for temaet bæredygtighed.

Forfatter Glenn Beck er 24. maj kl. 19.30 i samtale på højskolen om ulighed i samfundet. Han er aktuel med bogen ”Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet”.

Grundlovsdag bliver fejret på højskolen, og den politiske leder for de radikale Martin Lidegaard holder grundlovstalen.

Birgit Fuglsbjerg kunne også slå fast, at Syng, Spis og Snak-aftenerne fortsætter, selv om bevillingerne stopper.

Højskolen kører videre med fem studieforberedende linjer samt en linje for de internationale elever.

  1. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

Kasserer Inge Thomsen fremlagde regnskabet, som viste udgifter for 6.347 kr. og indtægter for 13.930 kr.  Dermed er der et overskud på 7.583 kr.

  1. Indkomne forsalg.

Ingen.

  1. Valg til bestyrelsen for en toårig periode: Christen Christoffersen og Susanne Storm blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Else Marie Høgsberg blev genvalgt.
  1. Valg af to revisorer.

Birgit Fuglsbjerg og Pia Sjællænder blev genvalgt.

  1. Eventuelt.

Formand Karen Andreasen fortalte om nye tiltag til efteråret, bl.a. vil den nye køkkenleder på RHE vejlede i, hvordan man fermenterer. Der vil være fortælleaftener, hvor højskolelærer Poul Abildgaard fortæller eventyr fra flere verdensdele. Klaverakademiet i Aarhus, som uddanner nye, talentfulde unge i klaverspil, vil et par søndag eftermiddage spille for tilhørerne til musikcafé.

Dirigent Viggo Noe ville vide, om SSS-aftenerne i byen kunne koordineres. Sidst faldt RHE’s aften sammen med et lignende arrangement på Egegård. Der var dog fuldt hus til begge arrangementer.

Dermed sluttede generalforsamlingen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig midlertidigt med Karen Andreasen som formand.